Program Cyrilometodských dní 2019


Pozývame vás na jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní do Terchovej. Podujatie sa uskutoční od 2. do 5. júla 2019.

Program nájdete aj tu.

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA  MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE  ● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

CYRILOMETODSKÉ DNI – Jubilejný XXX. ročník
TERCHOVÁ  2. – 5. JÚL 2019

UTOROK 2. 7.

16.00 h 
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
DÁŽĎ PÍSMEN
Výstava rodiny Trizuljakovcov

vystavujúci: Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Klement Trizuljak, Katarína Böhmová, Pavla Lazárková Trizuljaková
účinkujú: Ťažká muzika & Chorus II. 
vstupný príhovor: Peter Cabadaj

STREDA  3. 7.

9.00 – 11.00  a  11.30 –14.00 h 
Terchovská galéria umenia
 
ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA 
Medzinárodný odborný seminár
 
prednášajúci: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup, Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan –  arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenij, prof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky), prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová 
garant:  Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

18.15 h 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA

19.30 h 
Terchovská galéria umenia  
CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ  (1990 – 2019)
Slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti XXX. ročníka podujatia

účinkujú: Nebeská muzika, Martin Repáň, Zbojband, Peter Ničík, Rudolf Patrnčiak, Marián Zajac  
scenár, réžia moderovanie: Peter Cabadaj

ŠTVRTOK  4. 7.

15.00 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

17.00 h  
Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO 
Gréckokatolícka svätá omša
celebruje: Mons. CYRIL VASIĽ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
účinkujú: Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS

19.00 h 
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Jozef Hollý – KUBO 
Predstavenie Terchovského národného divadla 
réžia: Vlado Švec

PIATOK  5. 7.

7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h  
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH 
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho    

11.00 h 
Vrch Oravcove 
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA 
celebruje: Mons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup
hra na organe: Eva Halasová

14.00 – 15.30 h 
Námestie Andreja Hlinku              
MUZIKA NÁS SPÁJA 
účinkujú: SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, Spojené muziky terchovské a hostia  

16.00 h 
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT

účinkujú: 
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti                                                   
Rastislav ŠTÚR, dirigent 
Jozef CHABROŇ, zbormajster
Martina MASARIKOVÁ, soprán 
Michaela ŠEBESTOVÁ, mezzosoprán 
Jozef GRÁF, tenor 
Tomáš ŠELC, bas 
Štefan Németh-Šamorínsky: BRATISLAVSKÁ OMŠA  

Podujatie je venované 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej

Čestným hosťom xxx. ročníka cyrilometodských dní v terchovej bude vladyka stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky

 

www.terchova.sk

www.terchova.fara.sk

www.cyrilometodskedni.sk

 

Upútavka na CMD


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.