OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE
CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ
31. ročník
3. – 5. JÚL 2020
PIATOK 3. 7.
16.00 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
18.15 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA
Po sv. omši bude sprístupnená panelová výstava, nainštalovaná v kostole pri príležitosti 30. výročia vzniku Cyrilometodských dní
19.30 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
NAŠE JUBILEÁ
SLAVNOSTNÝ PROGRAM VENOVANÝ 440. VÝROČIU PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI, 30. VÝROČIU VZNIKU CYRILOMETODSKÝCHN DNÍ A NOVÍN TERCHOVÁ
účinkujú: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho ml., Marián Zajac, Ťažká muzika, Nebeská muzika, Alexandra Ondrušová, Marek Dikoš, Zuzana Patrnčiaková, Veronika Zajacová, Anna Dávidíková
scénar, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj
SOBOTA 4. 7.
14.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
MILAN OPALKA - SKLO
VERNISÁŽ VÝSTAVBY SPOJENÁ S UVEDENÍM KNIHY O JEJ AUTOROVI
účinkujú: Milan Opalka, Zbojband, Nataša Berešíková, Vladimír Moravčík ml.
vstupný príhovor: Peter Cabadaj
17.00 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
GRÉCKOKATOLÍCKA SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Dr. Emil Turiak - žilinský dekan Gréckokatolíckej cirkvi
spev: Chrysostomos - Gréckokatolícky miešaný zbor pod vedením Martina Škovieru
NEDEĽA 5. 7.
6.30 a 8.30 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE
8.30 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE PÁTROVI JOZEFOVI STAŠOVI, SDB, NA FARSKEJ BUDOVE
10.30 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
V PRIAMOM PRENOSE TV LUX
celebruje: Mons. Tomáš Galis - žilinský diecézny biskup
hra na organe: Janka Patrnčiaková
účinkujú: Repáňovská muzika (sprievod), terchovský ľud
TERCHOVÁ BOLA V ROKU 1990 PRVÝM MEISTOM NA ÚZEMÍ VTEDAJŠEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY, KDE SA KONALI CYRILOMETODSKÉ DNI. TENTO ROK JE PODUJATIE PRVÝKRÁT SLÁVENÉ V DIECÉZNEJ SVÄTYNI SV. CYRILA A METODA.
PROGRAM, KTORÝ MUSELI ORGANIZÁTORI ZREDUKOVAŤ, BUDE DÔSLEDNE REŠPEKTOVAŤ OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU.
Upútavka
Upútavka na tohtoročné Cyrilometodské dni