OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO A FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE
CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
CYRILOMETODSKÉ DNI
XXVIII. ročník
TERCHOVÁ
2. – 5. JÚL 2017
NEDEĽA 2. 7.
7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE
10.15 h
POCTA KARDINÁLOVI
Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a odovzdanie čestného občianstva in memoriam J. Em. Jánovi Chryzostomovi Korcovi
10.30 h
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
hra na organe: Janka PATRNČIAKOVÁ
15.00 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
vedie: Mons. Viliam JUDÁK, nitriansky diecézny biskup
17.00 h
Námestie Andreja Hlinku
MUZIKA NÁS SPÁJA
Program umeleckej školy AKADÉMIA MUZIKA a zoskupenia NEBESKÁ MUZIKA
PONDELOK 3. 7.
15.30 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
JOZEF MALÝ. Kresba, maľba. Výber z tvorby
Vernisáž výstavy
koncepcia: Ivan Köhler
úvodné slovo: PhDr. Pavel Urban
18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA
19.00 h
Kultúrny dom Andreja Hlinku
MALÝ PRINC
Dramatizácia rozprávky Antoina Saint-Exupéryho
účinkujú: Detská dramatická družina pri TND, Matúš Ďuriš, Simona Frátriková, Monika Jančová, Miloš Maslan, Adelka Radeková, Tamarka Švecová, Dominika Lacúchová, Kristína Sekerková
scenár, réžia: Vlado Švec
stavby, technika: Dávid Švec
UTOROK 4. 7.
17.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO v priamom prenose TV LUX
Súčasťou sv. liturgie bude uctenie si relikvií sv. Klimenta Ochridského, prinesených z Ochridu
celebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV, biskup zo Skopje (Macedónsko), vladyka Peter RUSNÁK, bratislavský eparcha
Liturgiou sprevádza: Spevácky zbor CHRYSOSTOMOS z Bratislavy
Po svätej liturgii bude uvedená bibliografia kardinála J. Ch. Korca
autor: Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja
STREDA 5. 7.
7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE
10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Žiliny
11.00 h
Vrch Oravcove
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose TV LUX
celebruje: Mons. Marek HRIADEL, generálny vikár Žilinskej diecézy
koncelebruje: apoštolský exarcha Kiro STOJANOV, biskup zo Skopje (Macedónsko)
hra na organe: Eva HALASOVÁ
13.30 – 15.45 h
Námestie Andreja Hlinku
AKO BOLO NA POČIATKU...
účinkujú: DFS CHOTÁRIK, FS CHOTÁR, hostia z partnerskej obce ZATOR (PL): ZATORSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER, DETSKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR, ROKBand
16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
XXVIII. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej
účinkujú: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci (husle), dirigent
Adriana Antalová, harfa
Antónia Gráfová, Zuzana Golisová, Jozef Chabroň, zbormajstri
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa-Robotníka, Čadca-Kýčerka
Chrámový spevácky zbor Gaudium, Raková
Spevácky zbor mesta Senica-Cantilena
a ďalší speváci z rôznych speváckych zborov
Program
M. A. CHARPENTIER: Prelúdium k Te Deum • F. LISZT: Slavimo, slavno, Slaveni! Hymnus skomponovaný na počesť 1 000. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územieJ. S. BACH/Ch. GOUNOD: Meditácia na prelúdium C dur • J. MASSENET: Meditácia z opery Thaïs pre husle a orchester • J. SUK: Meditácia na Svätováclavský chorál • A. DVOŘÁK: Biblické piesne op. 99
Sprievodné podujatie
5. 7. 2017, 13.30 – 16.00 h
Námestie Andreja Hlinku
PREZENTÁCIA PARTNERSKEJ OBCE ZATOR – Z DOLINY KAPRA (PL)
Kuchársky stánok s príchuťami Doliny kapra, remeselné dielne a úžitkové umenie, ROKmaniaci – záhrada detských hier
Podujatie je venované pamiatke významnej osobnosti našich dejín Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, čestnému občanovi Terchovej, ktorý bol ako nitriansky biskup hlavným celebrantom svätej omše na prvých Cyrilometodských dňoch v Terchovej v roku 1990.
Sponzori
Sponzori
Upútavka
Upútavka pre tohtoročné Cyrilometodské dni
STIAHNITE SI