OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE
CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
CYRILOMETODSKÉ DNI
XXIX. ročník
TERCHOVÁ
3. – 5. JÚL 2018
UTOROK 3. 7.
16.30 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA
Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a odovzdanie čestného občianstva in memoriam J. Em. Jánovi Chryzostomovi Korcovi
19.00 h
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Detská Dramatická Družina TND uvedie prevzaté predstavenie Mestského divadla Actores z Rožňavy, rozprávku pre malých aj veľkých ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA
autorka: Tatiana Masníková
hudba: Ropko Šimko
réžia: Vlado Švec
STREDA 4. 7.
15.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
VINCENT HLOŽNÍK – výber z diel venovaných na Národný poklad SR
Vernisáž výstavy zo zbierok Matice slovenskej
kurátor výstavy: Peter Cabadaj
17.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša
19.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
PO 15 ROKOCH
Slávnostné uvedenie druhého vydania monografie obce Terchová v roku 300. výročia narodenia A. F. Kollára
ŠTVRTOK 5. 7.
7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE
10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho
11.00 h
Vrch Oravcove
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup
hra na organe: Eva HALASOVÁ
14.00 – 15.30 h
Námestie Andreja Hlinku
MUZIKA NÁS SPÁJA
účinkuje: DFS CHOTÁRIK, DFS CHOTÁR, žiaci SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA
16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
XXIX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej
účinkujú:
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Martin LEGINUS, dirigent
Liliana DULANSKÁ, husle
Spevácky zbor LÚČNICA
Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka
Marek ŠTRBÁK, organ
Program je zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta a Missa in C od Alexandra Albrechta
Podujatie je venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú svätí Cyril a Metod
Upútavka
Upútavka na tohtoročné Cyrilometodské dni