Program

OBEC TERCHOVÁ • MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ
BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA • FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ • KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

CYRILOMETODSKÉ DNI

XXXIV. ročník

TERCHOVÁ 2. – 5. JÚL 2023

Program

NEDEĽA 2.7.

7.00 a 8.30 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
GRÉCKOKATOLÍCKA SVÄTÁ OMŠA
celebruje: vladyka Milan Lach, SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie Liturgiou sprevádza Miešaný spevácky zbor MÁJ zo Žiliny

15.30 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
IKONY A OBRAZY
VERNISÁŽ VÝSTAVY ALENY TEICHEROVEJ
účinkujú: Chórus, LE STELLE hudobno-spevácke zoskupenie z Terchovej
kurátor: Jozef Vydrnák


PONDELOK 3.7.

18.15 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu OS a OZ SR
kurátor: PhDr. Marián Kvasnička
účinkujú: Chorus
– výstava potrvá do 24. 7. 2022
– sprístupnená na prehliadku v pondelok – piatok od 9.00 – do 17.00

19.15 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
POĎAKUJME, POKRAČUJEME…
PROGRAM VENOVANÝ AKTUÁLNEMU ODKAZU CYRILO-METODSKEJ MISIE
hostia: zástupca EKSCM – Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, zástupca spoločnosti SVD, zástupca Žilinskej diecézy, zástupca Ordinariátu OS a OZ SR
účinkujú: Chórus, LE STELLE hudobno-spevácke zoskupenie z Terchovej
scenár: Marián Zajac, Rudolf Patrnčiak
moderovanie, réžia: Peter Cabadaj

UTOROK 4.7.

16.00 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

18.15 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA

19.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
I SLOVO I PÍSMO NEDAJÚ SA PÍSAŤ SLOVÁ NA VODU
(PROGLAS – KONŠTANTÍNOV TAJNÝ KÓD – VILIAM TURČÁNY)
AUDIOVIZUÁLNY PROGRAM POD ZÁŠTITOU KBS – KOMISIE PRE VZDELÁVANIE, VEDU A KULTÚRU, VENOVANÝ 1160. VÝROČIU CYRILO-METODSKEJ MISIE
autor programu: Stojan Lekoski

STREDA 5.7.

7.00 a 8.30 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho

11.00 h
Vrch Oravcove
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup
hra na organe: Eva HALASOVÁ

16.00 h
Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
POD ZÁŠTITOU PREDSEDNÍČKY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ERIKY JURINOVEJ
účinkujú:
Štátny komorný orchester Žilina, Adam Sedlický (dirigent), Juraj Bartoš (trúbka), Glória Nováková (soprán), Viktória Černajová (mezzosoprán), Cantica Collegium Musicum Martin, Štefan Sedlický (zbormajster)
program: Josef Mysliveček: Symfónia D dur, Johann Nepomuk Hummel: Koncert Es dur pre trúbku a orchster, Antonio Vivaldi: Gloria pre sóla, zbor a orchester

Podujatie je venované 1160. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, na územie našich predkov,

100. výročiu príchodu prvých členov spoločnosti Božieho slova (SVD) na Slovensko a do Čiech,

15. jubileu vzniku Žilinskej diecézy

Plagát na stiahnutie nájdete tu.