Kontaktné informácie

Miestne kultúrne stredisko Terchová

mks@terchova.sk

+421 41 5695 129

+421 911 924 189

Farnosť Terchová

terchova@fara.sk

+421 41 5695 190

+421 915 275 573

Nájdete nás tu

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96/10
013 06 Terchová

49.257773°
19.029822°