Kontakt


Kontakt
Kontaktné informácie

Miestne kultúrne stredisko Terchová

+421 41 5695 129
+421 911 924 189

Farnosť
Terchová

+421 41 5695 190
+421 915 275 573
Nájdete nás tu
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96/10
013 06 Terchová
49.257773°
19.029822°