Cyrilometodské dni v Terchovej 2018 – Tlačová správa


V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov sa Terchovci snažili pretaviť aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov miestneho kostola (najväčšieho na Slovensku, ktorý je zasvätený solúnskym bratom) a spolupatrónov Európy. Už prvý ročník Cyrilometodských dní priniesol do Terchovej niečo výnimočné a jedinečné. Terchovci ako vôbec prví ponúkli Slovensku i vtedajšej federácii podujatie , ktoré sa otvorene, sebavedomo, kultivovane a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela nielen k prehĺbeniu viery, národného povedomia a vlastenectva, ale aj európskej identity.
Blížiace sa XXIX. pokračovanie podujatia (3. – 5. júl) potvrdzuje platnosť predošlých slov. Organizátori opätovne pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchového pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna, dychová i etnická hudba, folklór, divadelné predstavenie, výtvarné umenie (vernisáž výstavy obrazov Vincenta Hložníka), prezentácia knižnej publikácie (monografia Terchovej). Kvalitní umelci sú zárukou, že prítomní diváci si z jednotlivých programov odnesú silné emócie a zážitky. Autorom diela na plagáte (Cyrilo-metodská brána) je bulharský výtvarník Nikolaj Savov.
Hlavným organizátorom je obec Terchová v spolupráci s ďalšími osvedčenými partnermi. Podujatie je venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú slovanskí apoštoli svätí Cyril a Metod. Čestným hosťom XXIX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej bude prezident Macedónskej republiky prof. Dr. Gjorge Ivanov.

Miestne kultúrne stredisko v Terchovej
13. júna 2018


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.