V Terchovej ďalšie Cyrilo-metodské dni


Z pohľadu dlhodobej aktuálnosti je – nielen na severnom Slovensku – známa skutočnosť, že obec Terchová v objatí Malej Fatry je úzko spätá s odkazom a pripomínaním si spolupatrónov Európy – sv. Cyrila a sv. Metoda.

Ako dôkaz predchádzajúceho tvrdenia stačí uviesť radostný fakt, že už v roku 1990 bola vôbec prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni! Navyše, aj tamojší rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom u nás zasväteným solúnskym bratom. Alebo do tretice, ako hovorí riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska (MKS) v Terchovej Rudolf Patrnčiak: “Prišli sme ako prví s myšlienkou, že si chceme sviatok uctiť, udržať, rozvíjať a zveľaďovať. Chýbal nám typ podujatia, ktorý by napĺňal a sýtil dušu. Bola tu silná skupina organizátorov na farskom úrade, obecnom úrade a kultúrnom stredisku, ktorí sa dali dohromady…” V dňoch 2. – 5. júla sa teda uskutočnil už 28. ročník širokospektrálneho podujatia, ktorým si organizátori tentoraz pripomenuli aj pamiatku a živý odkaz ďalšieho významného muža viery a jej šírenia v krajine pod Tatrami v 20. a na začiatku 21.storočia – kardinála Jána Chryzostoma Korca. Viac vyplýva zo slov R. Patrnčiaka: „Ako nitriansky biskup bol hlavným celebrantom svätej omše na prvom ročníku Cyrilometodských dní v roku 1990. V nedeľu 2. júla odhalil a posvätil jeho pamätnú tabuľu práve na budove terchovského kostola súčasný nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.“ Ten po slávnostnom akte v kostole aj celebroval slávnostnú svätú omšu, no ešte predtým zaspomínal na kňaza a úprimného národovca:


“Kardinál Korec bol prvý, kto po zmene spoločenského systému slávil svätú omšu ku cti svätých Cyrila a Metoda práve v Terchovej. A vždy rád spomínal na ľudí, ktorí sa hlásia k národným a kresťanským hodnotám.“

 

Podobné boli aj spomienky zástupcu starostu obce Mariána Zajaca, ktorý povedal, že pamätnou tabuľou a udelením čestného občianstva in memoriam sa rozhodli poďakovať kardinálovi Korcovi za dielo, ktoré u nich kedysi začal svojím požehnaním a ktoré napĺňajú podnes.

Program Cyrilometodských bol aj v tomto roku priam bohatou kyticou podujatí a vyvrcholil počas štátneho sviatku v stredu 5. júla. Viac ako symbolickou duchovnou bodkou bola procesia veriacich a slávnostná cyrilo-metodská svätá omša na vrchu Oravcove. Celebroval ju generálny vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadel a koncelebroval macedónsky biskup Kiro Stojanov, jeden z významných zahraničných hostí. Opäť viac R. Patrnčiak: ” Cyrilometodské dni prehĺbili vzťahy nielen medzi Slovákmi doma, ale prerastajú Terchovú, Žilinský kraj a Slovensko. Máme návštevy z Česka, Poľska, Macedónska, čo nás veľmi teší a povzbudzuje. Skopský biskup Stojanov priniesol relikvie svätého Klimenta Ochridského, ktoré boli vystavené aj na svätej omši na Oravcovom a veriaci si ich mohli uctiť.“ Ďalšia časť dobrého diela sa podarilo. A čo budúcnosť? Ako hovoria v Terchovej – s radosťou budú nachádzať obetavých pokračovateľov, ktorí pochopia posolstvo solúnskych bratov a budú pokračovať v orbe brázdy na pomyselnej národa roli dedičnej.

Autor článku: Igor Válek


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.