CMD 2016 v Terchovej

V Terchovej, kde je najväčší kostol na Slovensku, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, začali v roku 1990 ako prví s oslavami našich vierozvestcov. V tradícii pokračujú už 27 rokov. Dokument zaznamenáva minuloročné Cyrilometodské dni a ich podoby. Dokument nájdete vo vnútri článku.