2018


OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE
CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.
CYRILOMETODSKÉ DNI
XXIX. ročník
TERCHOVÁ
3. – 5. JÚL 2018
UTOROK 3. 7.
16.30 h
Vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA
Odhalenie a posvätenie pamätnej tabule a odovzdanie čestného občianstva in memoriam J. Em. Jánovi Chryzostomovi Korcovi

19.00 h
Kultúrny dom Andreja Hlinku

Detská Dramatická Družina TND uvedie prevzaté predstavenie Mestského divadla Actores z Rožňavy, rozprávku pre malých aj veľkých ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA
autorka: Tatiana Masníková
hudba: Ropko Šimko
réžia: Vlado Švec

STREDA 4. 7.
15.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)

VINCENT HLOŽNÍK – výber z diel venovaných na Národný poklad SR
Vernisáž výstavy zo zbierok Matice slovenskej
kurátor výstavy: Peter Cabadaj

17.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša

19.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)

PO 15 ROKOCH
Slávnostné uvedenie druhého vydania monografie obce Terchová v roku 300. výročia narodenia A. F. Kollára

ŠTVRTOK 5. 7.
7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE

10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove

PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho

11.00 h
Vrch Oravcove

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Tomáš GALIS, žilinský biskup
hra na organe: Eva HALASOVÁ

14.00 – 15.30 h
Námestie Andreja Hlinku

MUZIKA NÁS SPÁJA
účinkuje: DFS CHOTÁRIK, DFS CHOTÁR, žiaci SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA

16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT
XXIX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej

účinkujú:
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Martin LEGINUS, dirigent
Liliana DULANSKÁ, husle
Spevácky zbor LÚČNICA
Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka
Marek ŠTRBÁK, organ

Program je zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta a Missa in C od Alexandra Albrechta

Podujatie je venované 10. výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú svätí Cyril a Metod

Upútavka
Upútavka na tohtoročné Cyrilometodské dni