Všetky články

Cyrilometodská tradícia pokračuje!

Jedným z neprehliadnuteľných centier novodobého diania na Slovensku, súvisiaceho so sv. Cyrilom a sv. Metodom a ich odkazom, je už dlhodobo Terchová a inak to nie je ani v tomto roku. Read More

Streda na Cyrilometodských dňoch 2017

Vyvrcholenie Cyrilometodskách dní 2017, na sviatok Sv. Cyrila a Metoda, prilákalo do Terchovej množstvo návštevníkov. Každý z nich si určite vybral to svoje z bohatého liturgického i kultúrneho programu. O 7:00 a 8:30 hod sa v kostole uskutočnili dve sväté omše. Read More

Cyrilometodské dni sa začali

Terchová v týchto dňoch (2. - 5. júl 2017) hostí 28. ročník Cyrilometodských dní. V úvodný nedeľný deň sa uskutočnili sväté omše v tradičných časoch o 7:00, 8:30 a 10:30 hod. Read More

V Terchovej ďalšie Cyrilo-metodské dni

Z pohľadu dlhodobej aktuálnosti je – nielen na severnom Slovensku – známa skutočnosť, že obec Terchová v objatí Malej Fatry je úzko spätá s odkazom a pripomínaním si spolupatrónov Európy – sv. Cyrila a sv. Metoda. Read More

Utorok na Cyrilometodských dňoch 2017

Kostol sv. Cyrila a Metoda v utorok, 4. júla 2017, hostil LITURGIU SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO (gréckokatolícka liturgia), ktorá bola odvysielaná aj v priamom prenose TV LUX. Súčasťou sv. liturgie bolo aj uctenie si relikvií sv. Klimenta Ochridského, prinesených z Ochridu. Read More

Pozvánka na vernisáž

Terchovská galéria umenia pozýva Vás a Vašich priateľov na venisáž výstavy Jozefa Malého s názvom Kresba, Maľba, ktorá sa uskutoční 3. júla o 15.30 hod. v Terchovej. Viac informácii nájdete vo vnútri článku. Read More

CMD 2016 v Terchovej

V Terchovej, kde je najväčší kostol na Slovensku, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, začali v roku 1990 ako prví s oslavami našich vierozvestcov. V tradícii pokračujú už 27 rokov. Dokument zaznamenáva minuloročné Cyrilometodské dni a ich podoby. Dokument nájdete vo vnútri článku. Read More