XXXIII. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej – Tlačová správa

Dátum konania: 3. – 5. júl 2022
 
V pamätnom roka 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov v Terchovej pretavili aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie svätých Cyrila a Metoda  – patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom na území Slovenska zasväteným spolupatrónom Európy. Hneď prvý ročník Cyrilometodských dní
(CMD) priniesol niečo výnimočné a jedinečné. Terchovci ako vôbec prví zorganizovali na Slovensku i vo vtedajšej federácii podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedomo, kultivovane a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela nielen k prehĺbeniu viery, národného povedomia a vlastenectva, ale tiež európskej identity.  Vďaka neúnavnému obetavému úsiliu a šľachetnosti zanietených jednotlivcov Terchová odolala náporu všakovakých pseudotrendov i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať svoj vlastný vysoký cyrilo-metodský kredit. Určite nie je žiadna náhoda, že opäť ako jediná na Slovensku!
   Integrálnou súčasťou programovej skladby XXXIII. ročníka CMD budú popri svätých omšiach a iných duchovných podujatiach, koncertoch klasickej hudby, chrámovom speve či folklórnych vystúpeniach aj vernisáž výstavy všestranného výtvarného umelca Jozefa Vydrnáka a slávnostné uvedenie publikácie Jožka Miča Vášeň zvaná film. Pozoruhodný knižný titul vyšiel v rámci edície Terchovec.    
   Organizátori CMD mali vždy na zreteli, že spolupatróni Európy, svätí Cyril a Metod, sú jasným dôkazom a potvrdením toho, že na pomyselnej stavbe monumentálnej európskej duchovnosti je nezanedbateľná časť muriva aj naša – slovenská!
 
V Terchovej, 30. mája 2022