Odkaz Cyrilo-Metodského posolstva – odborný seminár


Obec Terchová, Biskupský úrad Žilina, Miestne kultúrne stredisko v Terchovej Vás srdečne pozývajú na medzinárodný odborný seminár s názvom ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA. Seminár sa usktoční v TERCHOVSKEJ GALÉRII UMENIA (budova obecného úradu) v STREDU 3. JÚLA 2019 9.00 – 11.00, 11.30 – 14.00 h.

Prednášajúci: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup, Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenij, prof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky ), prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová

garant: Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

Počas odborného seminára, bude slávnostne uvedená štvorjazyčná bibliofília Pochvala blaženého otca nášho učiteľa slovienskeho Cyrila Filozofa spísaná Klimentom Ochridským. Zostavovateľom diela je Stojan Lekoski Podujatie je programovou súčasťou jubilejného XXX. ročníka Cyrilometodských dní v Terchove


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.