Pozvánka na vernisáž

Terchovská galéria umenia pozýva Vás a Vašich priateľov na venisáž výstavy Jozefa Malého s názvom Kresba, Maľba, ktorá sa uskutoční 3. júla o 15.30 hod. v Terchovej.

Viac informácii nájdete vo vnútri článku.

Pozvánka

JOZEF MALÝ sa narodil 28. apríla 1958 v Žiline. Žiaľ v tomto roku (2017) nás, jeho priaznivcov, náhle opustil. Študoval súkromne v ateliéroch akad. mal. Františka Kráľa a Štefana Čapku. Precízna kresba často prechádza až do väčšíchkolážových plôch mäkkou ceruzou alebo tušom. Z dynamických abstraktných vírov sa vynárajú konkrétne obrazy. Silný účinok Malého diela je spôsobený vnútornou silou a energiou. Každý z jeho obrazov je úvahou o danom čase a stave, je vnútorným pozorovaním vyúsťujúcim k vlastnému názoru. Štvorcová, obdĺžniková, guľatá situácia, uzavretá či otvorená, tmavá alebo bledá, ukrýva vlastnú ikonografiu. A preto má rád čiernu a bielu, niekedy sú to obrazce temné, skrývajúc v sebe niečo hmotné, zmyslové a tajomné. Jozef Malý vystavoval od roku 1977 na viacerých kolektívnych výstavách v Čechách, Poľsku a na Slovensku, najmä v rámci Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, ktorého bol i členom. Bol tiež členom Umeleckej besedy slovenskej. Žil a tvoril v Žiline.

Mgr. Milan Mazúr

Plagát