Tlačová správa

V pamätnom roku 1990 sa mnohí idealisti naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov sa Terchovci snažili pretaviť aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu byzantskej misie svätých Cyrila a Metoda – patrónov miestneho kostola (najväčšieho na Slovensku, ktorý je zasvätený solúnskym bratom) a spolupatrónov Európy. Už prvý ročník Cyrilometodských dní priniesol do Terchovej niečo výnimočné a jedinečné.

Terchovci ako vôbec prví ponúkli Slovensku i vtedajšej federácii podujatie , ktoré sa otvorene, sebavedomo, kultivovane a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva. Možno si to vtedy zainteresovaní ani neuvedomovali, ale ďalší vývoj potvrdil, že ich iniciatíva významne prispela nielen k prehĺbeniu viery, národného povedomia a vlastenectva, ale aj európskej identity. Vďaka neúnavnému obetavému úsiliu a zanietenosti jednotlivcov Terchová odolala náporu rôznych pseudotrendov i odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať svoj vysoký cyrilo-metodský kredit. Určite nie je nijaká náhoda, že opäť ako jediná na Slovensku!

Blížiace sa XXVIII. pokračovanie podujatia potvrdzuje platnosť predošlých slov. Organizátori opätovne pripravili zaujímavý program, v ktorom okrem duchového pokrmu dostane široký priestor vážna, sakrálna i etnická hudba, divadlo, folklór a výtvarné umenie. Kvalitní domáci aj zahraniční umelci sú zárukou, že prítomní diváci si odnesú silné emócie a zážitky.
Hlavným organizátorom je obec Terchová v spolupráci s ďalšími osvedčenými partnermi. Podujatie je venované pamiatke významnej osobnosti našich dejín Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, ktorý bol ako nitriansky biskup hlavným celebrantom svätej omše na prvom ročníku Cyrilometodských dní (1990). V nedeľu, 2. júla 2017, bude odhalená a posvätená jeho pamätná tabuľa a odovzdané in memoriam čestné občianstvo Terchovej.